YX Visa - SMS Bank

Vi har valgt å avvikle SMS Bank da dette har vært en lite etterspurt tjeneste.