Søknadsskjema yA Brukskonto

Personalia

Vi sender lånedokumenter per e-post. Det er derfor viktig at du har oppgitt korrekt e-postadresse.

Har ikke TIN-nummer
Har ikke ID-nummer
Hva skal du bruke innskuddskontoen til?
Sparing til bolig
Sparing til familie
Privat forbruk (løpende utgifter og innkjøp)
Hvor vil midlene på konto hovedsakelig komme fra?
Lønn/pensjon/trygd
Arv
Gave
Salg av fast eiendom/løsrøre
Sparing
Andre privatpersoner

Din forespørsel er helt uforpliktende, og vil bli behandlet konfidensielt. Det vil bli gjennomført en rutinemessig kredittsjekk ved innsendelse av søknaden.