Forbrukslån med medsøker

Noen ganger kan det være vanskelig å få innvilget et lån. Da er det mulig å ha en person til på din lånesøknad. Dette kalles en medsøker.

Du fyller ut medsøkers personalia og informasjon om økonomi i søknadsskjemaet. Begges lønn tas med i regnestykket når vi behandler søknaden. Lånepapirene blir sendt til dere begge for signering.

Når forbrukslånet blir utbetalt, blir medsøkeren regnet som medlåntaker. Dersom hovedlåntaker (den som søker) ikke kan betale, vil banken kreve inn betaling på lånet fra medlåntaker.

Din medlåntaker vil være like ansvarlig for forbrukslånet som deg (hovedlåntaker). Hvis du ikke klarer å betale, vil vi kunne gå direkte til medlåntakeren uten å involvere rettslige instanser.

Det vanligste blant de som benytter seg av denne muligheten, er å spørre noen man er i familierelasjon med om å være medsøker. Det kan for eksempel være ektefelle eller samboer. Den du søker sammen med må ha samme folkeregistrerte adresse som deg.

Her kan du lese mer om forbrukslån og hva du kan bruke det til.

Søk forbrukslån nå

Låneeksempel: eff.rente 16,7 %, 65.000, o/5 år, kostnad: 28.908, Totalt: 93.908