Forbrukslån i Norge

Du trenger ikke være norsk statsborger for å opprette kundeforhold hos oss, men for å søke om forbrukslån må du ha norsk fødselsnummer. Dersom du har D-nummer (midlertidig fødselsnummer) vil søknaden ikke bli innvilget.

Dersom du har D-nummer og folkeregistrert norsk adresse, kan du søke om brukskonto