Priser og Vilkår – Lån med sikkerhet i bolig

Rente (flytende)nom.nom.
Utlånsrente fra/til*7,75 %11,75 %


*Renten bestemmes på bakgrunn av din økonomiske situasjon, tilgjengelig sikkerhet samt størrelsen på lånet.

Vilkår

Minimum lånebeløp 100.000 kr
Maksimum lånebeløp 5.000.000 kr
Maksimum løpetid 30 år

Gebyrer

Etableringsgebyr4 % av lånesummen (maks 50 000 kr)
Termingebyr50 kr
Tinglysningsgebyr440 kr for borettslag og 540 kr for enebolig/fast eiendom
Fakturagebyr uten avtalegiro35 kr
Fakturagebyr med avtalegiro*0 kr
Purregebyr35 kr


*Med avtalegiro kan du motta en kopi av fakturagrunnlaget pr e-post,
dette er kostnadsfritt. Dersom du heller ønsker å motta fakturagrunnlaget
på papir i posten tilkommer et fakturagebyr på kr 35 pr måned.

Omkostninger manuelle tjenester

Manuelle bekreftelser200 kr
Manuelle overføringer/ tilbakebetaling200 kr
Endring av løpetid300 kr
Gjenfinning/kopi av bilag200 kr
Endring i etablert sikkerhet 425 kr
Avtalevilkår yA lån med sikkerhet i bolig