Ordliste

A

Administrasjonsgebyr
Kostnaden for det administrative arbeidet som utføres av for eksempel en bank for å administrere lånet ditt. For eksempel ved å sette opp betalingspåminnelse eller delbetaling.

Amortisering
Amortisering er egentlig et fransk ord og benyttes omavskrivning eller nedbetaling av lån. I Norge er det mest vanlig å kalle dette "avdrag".

Annuitetslån
Et lån som kjennetegnes ved at du betaler samme beløp hver måned gjennom hele låneperioden. Dette heter terminbeløp. Terminen er gjerne månedlig, men kan også være for eksempel kvartalsvis, halvårlig eller årlig. I begynnelsen av lånets levetid når gjelden er på sitt høyeste, består det månedlige beløpet av mer renter og mindre amortisering, mens ved lånets slutt består det månedlige beløpet av mindre renter og mer amortisering.

Arbeidsforhold
Når du søker om lån, ønsker utlåner at du skal ha en stabil inntekt. Derfor kan utlåner se på hvilken arbeidsform du har. Ulike former for ansettelse kan være fast ansettelse, deltidsansatt, vikar og ekstrahjelp.

Avtalegiro
En løpende avtale som gir betalingsmottaker mulighet til å automatisk belaste betalerens konto slik at du ikke risikerer å glemme å betale regningene dine. Avtalegiro også kalt autogiro i noen tilfeller.

Avgifter
I tillegg til renter kan et lån eller en kreditt ha kostnader i form av gebyrer som for eksempel: forsinkelsesgebyr, fakturagebyr, etableringsgebyr og administrasjonsgebyr.

B

BankID
Elektronisk legitimasjon for identifisering på nett.

Betaling
På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyder penger fra kundens konto til en annen konto.

Betalningsanmerkning
En betalingsanmerkning er en registrering i et kredittopplysningsregister til mulige kredittgivere om at en person eller et firma har en ubetalt fordring mot seg.

Betalingsforsikring
En forsikring som skal dekke renter og avdrag på lån og kreditt dersom innehaver blir sykemeldt, eller arbeidsledig. Vilkårene varierer ut i fra forsikring man tegner.

Betalningspåminnelse
En påminnelse sendt ut fra en kreditor eller et annet selskap som oppfordrer deg til å betale din gjeld eller faktura. Påminnelsen inkluderer et purregebyr.

Billån
Et billån er et spesialisert lån for å finansiere et bilkjøp. Lånet blir gitt med sikkerhet i selve bilen.

Boliglån
Lån med sikkerhet, også kalt pant i bolig. Har normalt lavere rente enn forbrukslån, kredittkort og lån til bil.

Bruttolønn
Lønnen din før du trekker fra skatt. Nettolønn er etter skatt.

Budsjett
En plan for hvordan inntekter og utgifter skal fordeles.

D

Delbetaling
Delbetaling er når du deler opp betalingen for en vare eller tjeneste. Det vanligste er at du betaler et bestemt beløp hver måned inntil det du har kjøpt er nedbetalt. Et annet ord for dette er avbetaling. Også kalt avdrag.

Direkte debitering
Kunden tillater en annen (betalingsmottakeren) å instruere kontotilbyderen å overføre penger fra kundens konto til betalingsmottakeren. Kontotilbyderen overfører deretter penger til betalingsmottakeren på den dato eller de datoene som kunden og betalingsmottakeren har avtalt. Beløpet kan variere.

Drift av konto (kontoholdsgebyr)
Kontotilbyderen fører kontoen som kunden benytter.

E

Effektiv rente
Den årlige renten på et lån, inkludert alle gebyrer, som du som låntaker må betale.

Etableringsgebyr
En kostnad/gebyr på innvilget kreditt som du som låntaker må betale. Det er et gebyr for de administrative kostnadene som oppstår i forbindelse med å for eksempel etablere et banklån.

F

Faktura
Når du kjøper et produkt eller en tjeneste kan du noen ganger velge å betale senere. Da vil du motta en faktura som inneholder et betalingskrav. Faktura er det samme som en regning.

Fakturagebyr
Låntaker betaler for å få faktura sendt hjem med posten.

Fakturakjøp
I stedet for å betale på kjøpstidspunktet betaler du en faktura som du mottar etterpå. Dette er også en form for kreditt.

Faste oppdrag
På oppdrag fra kunden foretar kontotilbyder faste overføringer av et bestemt pengebeløp fra kundens konto til en annen konto på den eller de datoer som er avtalt med kunden.

Fastrentekonto
En sparekonto der du binder pengene dine i en viss periode. Ofte blir du tilbudt en høyere rente enn en vanlig sparekonto.

Finansiering
Å skaffe kapital til et bestemt formål, for eksempel et kjøp eller en investering.

Forbrukslån
Et lån uten krav til sikkerhet. Smålån og lån uten sikkerhet er vanlige eksempler på forbrukslån.

Forfallsdato
Datoen en faktura eller regning senest skal betales. Hvis du betaler etter forfall vil kreditor sende deg en betalingspåminnelse.

Forsinkelsesrente
Hvis du betaler fakturaen for sent har avsenderen rett til å kreve forsinkelsesrenter, og da kan det også påløpe et forsinkelsesgebyr. Sørg for å betale regninger og fakturaer i tide for å unngå denne ekstra kostnaden.

Fullmakt
Et sertifikat om at en bestemt person har rett til å ta beslutninger og utføre visse handlinger for en annen person. Hvis du selv ikke har mulighet til å gå til banken din, så kan personen med fullmakt gjøre det for deg.

I

Inflasjon
Når verdien av penger synker på grunn av en økning i det generelle prisnivået i samfunnet.

Inkasso
Hvis du ikke betaler fakturaen/varselet, men lar forfallsdatoen passere, kan selskapet du skal betale til enten inndrive gjelden selv, eller velge å sende gjelden videre til et inkassoselskap. De vil overta ansvaret for å inndrive gjelden. Vanligvis sendes det ut en purring etter forfall før saken går til inkasso.

Innskuddsgaranti
En sikkerhet som gjør at du får tilbud om erstatning av staten dersom banken, der du har dine oppsparte penger, går konkurs.

Innskuddsrente
Betalingen du får for å låne banken penger. Også kalt sparerente.

K

Kontantinnskudd
Kunden setter inn kontanter på sin konto.

Kontantuttak
Kunden tar ut kontanter fra kontoen sin.

Kontokreditt
Kontotilbyderen og kunden avtaler på forhånd at kunden får låne penger når det ikke er penger igjen på kontoen. Avtalen fastsetter et maksimalt beløp som kan lånes og om kunden skal betale gebyrer og renter.

Kreditor
Kreditor betyr fordringshaver. En kreditor er en enkeltperson, eller virksomhet som har krav på en ytelse i form av enten penger, varer, eller tjenester hos en annen part. Annen part kalles da debitor.

Kreditt
Penger som en bank eller kredittinstitusjon låner ut til deg med krav om at du betaler tilbake gjelden i fremtiden.

Kredittkort
Et betalingskort hvor du handler for bankes penger og dermed akkumulerer (samler opp) en gjeld som du må betale i fremtiden.

Kredittopplysning
Kredittopplysning er opplysning angående en persons eller et foretaks kredittverdighet, det vil si betalingsevnen. I Norge må et selskap ha konsesjon for å drive med kredittopplysninger, og dermed kredittsjekk. Det er langt flere kredittopplysningsbyrå som kredittvurderer virksomheter og enkeltpersonsforetak. Når noen andre enn deg selv bruker disse tjenestene for å få opplysninger om din økonomi, vil du få et gjenpartsbrev. En vurdering som gjøres for å se om du har de økonomiske forholdene som kreves for å kunne tilbakebetale et lån. Vurderingen er basert på din økonomiske historie og hvordan din økonomiske situasjon ser ut for øyeblikket.

Kredittrisiko
Risikoen for at en låntaker ikke vil oppfylle sin forpliktelse overfor kreditor. Om du har lov til å låne penger avgjøres ut i fra bankens vurdering av kredittrisikoen din.

Kredittsjekk
En granskning av tilbakebetalingsevnen hos personen som søker om kreditt.

Kredittvurdering
Basert på en kredittrapport måles din evne til å tilbakebetale lån og annen gjeld. Din kredittvurdering kan være alt fra lav til høy. Med en høy kredittvurdering anses du som i stand til å tilbakebetale gjelden din.

L

Løpetid
Gyldighetsperioden for en avtale. Måler hvor lenge du har igjen før kontrakten utløper.

Lån med sikkerhet
Et lån der utlåner har krav på noe av verdi fra deg i tilfelle du ikke kan betale tilbake lånet ditt. Eksempler på sikrede lån er lån til bil eller boliglån. Da er boligen for eksempel en sikkerhet banken kan overta og eie ved manglende betaling.

Lån uten sikkerhet
Et lån der utlåner ikke kan ta noe av verdi fra deg med mindre du betaler som avtalt. Eksempler på lån uten sikkerhet er privatlån, også kalt usikrede lån og forbrukslån. Siden banken ikke har noe av verdi som sikkerhet ved manglende betaling har dette lånet ofte en høyere rente sammenlignet med sikrede lån.

Låntaker
Den som mottar lånte penger.

M

Medlånetaker/Medsøker
En annen person som tar ansvar for å tilbakebetale lånet, i tilfelle du ikke gjør det. En medlånetaker kan ofte gjøre det mulig å søke om større lån, eller betale lavere rente enn det som ellers ville vært mulig. Grunnen til det er at to personer medfører større sjanse for at lånet blir betalt tilbake.

N

Namsfogden
Er en statlig instans knyttet til politietaten. De har som mål å samle inn ubetalt gjeld til de som har rett til å bli betalt, for eksempel et selskap eller en privatperson. Normalt videresendes gjeld som inkassoselskapene ikke kan inndrive til den norske namsfogden.

Nedbetalingstid
Tiden du har til å betale tilbake gjelden din. For eksempel et lån.

Nettolønn
Lønnen man får etter skatt og fradrag. Bruttolønn er før skatt og fradrag.

Nominell rente
Er rentesatsen på lånet før gebyrer. Effektiv rente er nominell rente pluss gebyrer og andre kostnader.

O

Overtrekk
Kunden overtrekker kontoen.

P

Privatlån
Usikrede lån, et annet ord for lån uten sikkerhet, eller forbrukslån. Har normalt høyere rente enn boliglån, men lavere rente enn SMS-lån.

Privatøkonomi
Ordet økonomi betyr husholdning. Personlig økonomi handler om hvordan du som enkeltperson forvalter dine inntekter, utgifter og formuer.

Påminnelsesgebyr
Kostnaden som legges til når banken sender deg en påminnelse om manglende betaling.

R

Rente
Rente er kostnaden for å låne penger. Prisen på penger. Du kan både motta renter, for eksempel på en sparekonto, og betale renter, for eksempel på et lån. Renten du betaler på et lån reduserer ikke gjelden din, men er bare prisen du betaler for å låne pengene.

S

SEPA utenlandsbetaling
På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyderen penger fra kundens konto til en annen konto i et annet europeisk land ved bruk av SEPA utenlandsbetaling.

SMS-lån
Et mindre lån med rask utbetaling, men med kort tilbakebetalingstid og høy rente.

Sparekonto
En konto hvor du kan plassere penger du vil spare. Hvis du åpner en sparekonto, låner du ut penger til banken i en viss periode, og vanligvis får du sparerente og avkastning på sparepengene dine.

Sparerente
Betalingen du får for å låne banken pengene. Også kalt innskuddsrente.

Straksbetaling
På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyderen penger fra kundens konto til en annen konto med en gang ved bruk av straksbetaling.

T

Tilgang til debetkort
Kontotilbyderen utsteder et betalingskort knyttet til kundens konto. For hver transaksjon gjennomført ved bruk av kortet vil det fulle beløpet bli direkte belastet kundens konto.

Tilgang til kredittkort
Kontotilbyderen utsteder et betalingskort. Det totale beløpet av transaksjoner gjennomført ved bruk av kortet innenfor en avtalt periode vill bli presentert for kunden på en bestemt dato i form av en faktura der kunden kan betale det fulle beløpet eller et delbeløp.

U

Utenlandsbetaling
På oppdrag fra kunden overfører kontotilbyderen penger fra kundens konto til en annen konto i et annet land.

Utlåner
Den som låner ut penger. Vanligvis er det banken.