Er du amerikansk statsborger

På bakgrunn av en avtale mellom norske og amerikanske myndigheter plikter alle norske banker å registrere hvilke kunder som har amerikansk statsborgerskap. På forespørsel fra norske myndigheter kan banken bli pålagt å utlevere informasjon om transaksjoner og/eller innskudd for amerikanske statsborgere.