yA – en del av Resurs Bank

yA produktene er en del av Resurs Bank AB. Resurs Bank ble startet i 1977, og børsnotert i 2016. I dag drives Resurskonsernet i hele Norden med over 5,7 millioner kunder, og leverer smidige finansieringsløsninger for hundrevis av partnere innen detaljhandel – gjennom delbetaling, privatlån, kredittkort og forsikringer.

Kontaktinformasjon
Telefonnummer:23204600
Våre åpningstider:09:00-17:00 alle hverdager
Postadresse:Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo

yA Bank ble Resurs Bank i 2018.

30. november 2018 fusjonerte yA Bank sammen med Resurs Bank AB. Du kan lese mer om fusjonen her. https://newsweb.oslobors.no/message/464795

Utover at avtalen til eksisterende kunder ble overført til Resurs Bank AB, medførte dette ikke endringer for deg som kunde.

  • Du beholder de samme vilkårene som tidligere.
  • Du som har konto beholder ditt kontonummer.
  • Vi vil ha samme innskuddsgararanti som før (opptil 2 mill. NOK)
  • Du som har kredittkort beholder samme kort og PIN-kode.
  • Du finner oss fortsatt på ya.no
  • Du får tak i oss på samme måte som før.
  • Post fra oss vil være merket med Resurs Banks adresse og organisasjonsnummer.

Finansportalen

Alle yA- produkter er registrert på finansportalen. Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet, og har som overordnet mål å gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen er et verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne finansbransjens produkter.

Resurs Open Banking

Info om yA og Open Banking

Informasjon om GDPR
PSD2 for våre kunder
Agentoversikt

VANLIGE SPØRSMÅL

Vis flere spørsmål