yA – en del av Resurs Bank

yA produktene er en del av Resurs Bank AB. Resurs Bank ble startet i 1977, og børsnotert i 2016. I dag drives Resurskonsernet i hele Norden med over 5,7 millioner kunder, og leverer smidige finansieringsløsninger for hundrevis av partnere innen detaljhandel – gjennom delbetaling, privatlån, kredittkort og forsikringer.

I 2023 kommer yA til å bli Resurs Bank

I løpet av 2023 kommer yA til å bli Resurs Bank. Overflyttingen kommer til å skje i ulike steg og hos Resurs forteller vi mer om hvordan og når du som kunde kommer til å påvirkes.

Les mer om overflyttingen
Kontaktinformasjon
Telefonnummer:23204600
Våre åpningstider:09:00-18:00 alle hverdager
Postadresse:Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo

yA Bank ble Resurs Bank i 2018.

30. november 2018 fusjonerte yA Bank sammen med Resurs Bank AB. Du kan lese mer om fusjonen her. https://newsweb.oslobors.no/message/464795

Utover at avtalen til eksisterende kunder ble overført til Resurs Bank AB, medførte dette ikke endringer for deg som kunde.

  • Du beholder de samme vilkårene som tidligere.
  • Du som har konto beholder ditt kontonummer.
  • Vi vil ha samme innskuddsgararanti som før (opptil 2 mill. NOK)
  • Du som har kredittkort beholder samme kort og PIN-kode.
  • Du finner oss fortsatt på ya.no
  • Du får tak i oss på samme måte som før.
  • Post fra oss vil være merket med Resurs Banks adresse og organisasjonsnummer.

Finansportalen

Alle yA- produkter er registrert på finansportalen. Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet, og har som overordnet mål å gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen er et verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne finansbransjens produkter.

Resurs Open Banking

Info om yA og Open Banking

Informasjon om GDPR
PSD2 for våre kunder
Agentoversikt

VANLIGE SPØRSMÅL

Vis flere spørsmål

Ny finansavtalelov

Den 1. januar 2023 trer den nye Finansavtaleloven i kraft. Den nye loven er en modernisering av dagens lov som skal tydeliggjøre og styrke dine rettigheter som forbruker. Loven har videre som formål å styrke forbrukervernet og forebygge gjeldsproblemer. I tråd med den nye loven har vi oppdatert våre vilkår med tilpasninger til de nye lovbestemmelsene og foretatt språklige justeringer.

Ny lov medfører ikke at eksisterende avtaler med banken eller finansforetak opphører. Eksisterende avtaler vil fortsatt løpe og evt. fornyes på samme måte som tidligere. Den medfører derimot at du kan få mere informasjon fra banken enn det du får i dag, og det kan ved nye avtaler bli stilt flere spørsmål til deg. Hensikten er å ivareta deg som kunde. Du kan lese mer om de viktigste endringene her.