Avbestillingsforsikring

Har du et yA Kredittkort fra, vil du automatisk ha en avbestillingsforsikring dersom du kjøper minimum 50 prosent av transportutgifter til reisen med kredittkortet.

Bruk kredittkort ved kjøp av reise

Skal du ut på reise, bør du bruke et yA Kredittkort til å betale transporten. Skulle du bli forhindret i å reise på grunn av egen eller andres sykdom eller dødsfall, vil du få igjen det reisen har kostet deg. Kravet er at du må ha betalt minimum halvparten av reisens kostnad med kredittkortet.

Blir du svindlet på reisen, vil reiseforsikringen dekke tapene dine. Dette gjelder både selve reisen, hotell og andre utgifter du har hatt på reisen, så lenge du har betalt med kredittkortet.

Les mer om reiseforsikring med kredittkort her!

Avbestilling ved sykdom

Skulle du være uheldig og bli syk rett før avreise og ikke kan dra på den planlagte turen, så kan du få igjen penger dersom du har betalt med et kredittkort.

Det vil si at dersom du, en du reiser med eller nær familie blir rammet av akutt sykdom, ulykke eller dødsfall, så vil avbestillingsforsikringen trå i kraft. Sykdommen eller ulykken må enten hindre deg fra å reise eller gjøre det uforsvarlig å forlate hjemmet.

Viktig: Har du blitt syk og ikke kan reise, så må du kunne vise frem en legeerklæring: Hvis ikke vil ikke avbestillingsforsikringen du har gjennom kredittkortet gjelde.

Hva dekkes ikke?

Har du planlagt et sykehusopphold som du visste om før du bestilte reisen, vil forsikringen heller ikke gjelde. Det samme gjelder hvis du har kronisk sykdom eller andre lidelser som gjør sannsynligheten stor for at sykdom vil kunne inntreffe før reise.

Les mer om vilkår for avbestillingsforsikring her.

Les om yA Kredittkort

VANLIGE SPØRSMÅL

Vis flere spørsmål