Koronavirus og reiseforsikring

Hva dekkes av reiseforsikringen min?

Forsikringen som følger med yA Kredittkort er gjennom Gouda Reiseforsikring, en del av Gjensidige Forsikring ASA. Du finner oppdatert informasjon om Koronavirus på Gouda sine nettsider. Informasjonen på Gouda sin side oppdateres løpende.

Husk at minst halvparten av reisens transportkostnader må være betalt med yA Kredittkort for at reiseforsikringen skal være gyldig.

Her finner du informasjon om hvordan du melder inn skade på reiseforsikringen.

Du kan lese oppdaterte råd om Koronaviruset på Utenriksdepartementet side sider . Du finner oppdatert informasjon om hvert enkelt land.

Du finner oppdaterte råd og fakta fra Folkehelseinstituttet her.

Har du symptomer og det er mistanke om at du er smittet, skal du kontakte fastlege eller legevakt ( tlf. 116117) på telefon.

Øvrig informasjon

På denne siden finner du informasjon om hvilke tiltak vi gjør som virksomhet i forbindelse med Covid-19. Her finner du også informasjon om avdragsfrihet og betalingsforsikring i forbindelse med permittering.